Aktualności

The New World Kirkpatrick Model

The New World Kirkpatrick Model

Kategoria:   
Pracując przy projektach szkoleniowych, posługujemy się tzw. Modelem Kirkpatricka. Jest to kompleksowy system ewaluacji szkoleń zakładający 4 poziomy oceny:
1) wrażenia uczestników z udziału w projekcie (ankiety poszkoleniowe)
2) ilość przyswojonej wiedzy (testy wiedzy)
3) poziom transferu teorii na codzienną praktykę (obserwacja przy pracy).
4) przełożenie projektu na wskaźniki finansowe i niefinansowe firmy (ang. KPI - Key Performance Indicators).

U podstaw tej metodologii leży jedno bardzo proste i racjonale założenie: Zanim wydasz firmowe pieniądze na projekt szkoleniowy, zastanów się, jakich rezultatów końcowych oczekujesz. Co chcesz osiągnąć, co ma się zmienić, co chcesz poprawić? Na koniec projektu sprawdź, w jakim stopniu osiągnąłeś zamierzone cele.
2020-02-28
więcej
Great Life Coaching

Great Life Coaching

Kategoria:   
Coaching sprawdza się jako narzędzie do wprowadzania zmian nie tylko w środowisku biznesowym, ale również w życiu prywatnym. Pracownicy firm to przede wszystkim ludzie. Życie prywatne nie pozostaje bez wpływu na sferę zawodową i odwrotnie. Satysfakcja z pracy oraz z jakości relacji międzyludzkich w firmie, przekłada się bezpośrednio na ogólny poziom zadowolenia z życia. Obciążenie bieżącymi zadaniami, presja, terminy, stres generowany przez klientów, ale również przez własną organizację – to wszystko odbija się na stanie emocjonalnym pracowników. Kolejnym tematem, który w ostatnich latach staje się coraz bardziej istotny, to równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym. W tych oraz wielu innych obszarach może pomóc coaching. Sesje coachingu mogą być realizowane zdalnie (on-line lub telefonicznie) lub podczas spotkań twarzą w twarz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić na próbną sesję coachingu, wystarczy jeden telefon: +48 603 893 607.
2020-02-27
więcej
Moja prywatna rekomendacja książki

Moja prywatna rekomendacja książki

Kategoria:   
Czwarta rewolucja przemysłowa

Założyciel i przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Martin Schwab napisał interesującą książkę, w której, w bardzo przystępny sposób, opisał to, jak kolejne rewolucje przemysłowe wpływały na życie zwykłych ludzi. Maszyna parowa, żarówka oraz komputer – to symbole trzech poprzednich rewolucji przemysłowych. Teraz, według autora, znajdujemy się w samym środku czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), która zmieni dosłownie wszystko i to nie tylko w wymiarze ekonomiczno-gospodarczym, ale również w sferze społecznej, w życiu każdego z nas. W swojej książce Schwab ukazuje główne trendy rozwoju nowoczesnych technologii, które tak naprawdę definiują kierunek przyszłych zmian. Czy nowoczesne technologie pomogą rozwiązać problemy ludzkości, czy też może przyczynią się do jej zagłady? Czas pokaże.
2020-02-15
więcej