Szkolenia dla firm, organizacji i urzędów 

 

Istnieją 3 bardzo ważne powody, dla których warto szkolić się z firmą "Milton & Dale":

 

 1. Najlepsi trenerzy-praktycy biznesu, doświadczeni eksperci w swoich dziedzinach;
 2. Autorskie programy szkoleniowe „z pierwszej ręki” opracowane w oparciu o najnowszy stan wiedzy oraz najlepsze praktyki biznesowe;
 3. Bardzo wysoki poziom efektywności transferu wiedzy podczas szkoleń - uczymy w oparciu o metodologię tzw. „brain-baised learning’u”, czyli uczenia się w sposób przyjazny dla ludzkiego mózgu (neurodydaktyka).

Poniżej przedstawiamy przykładową tematykę szkoleń oferowanych przez firmę „Milton & Dale”. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie - każdy program szkoleniowy jest konstruowany od podstaw z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań oraz możliwości każdego klienta. Nasze szkolenia reprezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny, są ciekawe, interaktywne i atrakcyjne dla ich uczestników. Robimy to po prostu o wiele lepiej!

 

Profesjonalne szkolenia dla managerów
(różne poziomy zarządzania)
 
 • Podstawy zarządzania zespołami pracowników - kompleksowe szkolenie podstawowe
 • Skuteczny manager - szkolenia doskonalące wybrane kompetencje managerskie
 • Motywowania pracowników - metody skuteczne i nieskuteczne
 • Team building - budowanie efektywnych zespołów
 • Empowerment pracowniczy - istota, wdrażanie, korzyści dla firmy
 • Sytuacje trudne w pracy managera - wybrane zagadnienia
 • Zarządzanie sobą w czasie (time management)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Odprawy, zebrania i prezentacje - przygotowanie, realizacja, efekty
 • Komunikacja organizacyjna (wewnętrzna i zewnętrzna)
 • Komunikacja w czasach kryzysu (redukcja zatrudnienia, fuzje, przejęcia)
 • Negocjacje dla managerów (biznesowe, płacowe, negocjacje ze związkami zawodowymi)
 • Autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne
 • Efektywne metody rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
 • Onboarding - wstęp do sukcesu lub porażki - program w przygotowaniu
 • Assessment Centre i Development Centre - teoria i praktyka
 • Outplacement indywidualny i grupowy

Przywództwo
 
 • Od zarządzania do przewodzenia - wprowadzenie w tematykę przywództwa (leadership)
 • Przywódca w drodze na szczyt - warsztaty doskonalące kompetencje przywódcze
   

Coaching w organizacji
 
 • Coaching - wprowadzenie w tematykę coachingu oraz business coachingu
 • Manager w roli coacha + coachingowy styl zarządzania
 • Coachingowa kultura organizacyjna w firmie - istota, wdrażanie, efekty dla organizacji

 

 


Szkolenia dla osób pracujących w dziale sprzedaży lub dziale obsługi klienta
 
 • Techniki profesjonalnej sprzedaży - kompleksowe szkolenie bazowe (B2C lub B2B).
 • Warsztaty doskonalące kompetencje handlowe - wybrane zagadnienia (prezentacje handlowe, zamykanie sprzedaży itp.)
 • Sytuacje trudne w pracy z klientem - wybrane zagadnienia
 • Skuteczne rozmowy windykacyjne - psychologiczne aspekty rozmów z dłużnikami
 • Techniki wywierania wpływu społecznego
 • Merchandising
 • Telemarketing
 • Prospecting
 • Profesjonalna obsługa klienta w firmie - szkolenia dostosowane do branży, profilu działalności oraz specyfiki konkretnej firmy
 • Krajowe i zagraniczne imprezy targowe - przygotowanie firmowego zespołu, praca na stoisku targowym, ocena efektywności udziału w imprezie
 
Szkolenia dla wszystkich pracowników
 
 • Warsztaty tzw. „świadomości biznesowej”
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja organizacyjna
 • Komunikacja telefoniczna
 • Profesjonalna komunikacja pisemna (notatki, e-maile, pisma itp.)
 • Zarządzanie sobą w czasie (time management)
 • Stres w pracy, konflikty, antagonizmy międzygrupowe, mobbing oraz molestowanie seksualne
 • Syndrom wypalenia zawodowego - istota zjawiska, objawy, fazy procesu, zapobieganie
 • Asertywność i postawa asertywna w życiu zawodowym i prywatnym
 • Warsztaty kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów
 • Firmowa "burza mózgów" - przygotowanie, realizacja, efekty
 • Psychomanipulacje w sytuacjach zawodowych oraz w życiu prywatnym - rozpoznawanie, techniki obronne