Szkolenia dla firm, organizacji i urzędów 

 

Istnieją trzy ważne powody, dla których warto szkolić się właśnie z nami:
 
 1. po pierwsze nasz zespół trenerski składa się wyłącznie z trenerów-praktyków biznesu, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali m.in. w strukturach dużych międzynarodowych koncernów (pracujemy tylko z najlepszymi, sprawdzonymi trenerami); nasi trenerzy i konsultanci pochodzą z różnych rejonów Polski, m.in. z Warszawy, Torunia, Poznania, Łodzi i Krakowa);
 2. po drugie szkolimy wyłącznie w oparciu o nasze autorskie programu szkoleniowo-rozwojowe, które opracowujemy w oparciu o najnowszy stan wiedzy (teoria) oraz praktyki biznesowej; naszych szkoleń nie da się kupić gdzie indziej;
 3. po trzecie podczas pracy z grupami wykorzystujemy metody tzw. "brain-based learning'u", czyli uczenia się / nauczania przyjaznego mózgowi stosując metody bazujące na najnowszych ustaleniach tzw. neuronauk, w tym neurodydaktyki.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa szkolenia o wiele lepiej!

 

Szkolenia managerskie
 
 • Szefem być!
  (Podstawy zarządzania zespołami pracowników.)
 • Skuteczny manager!
  (Szkolenia doskonalące wybrane kompetencje managerskie.)
 • Skuteczne i nieskuteczne metody motywowania pracowników.
 • Organizacja pracy własnej managera oraz zarządzanie sobą w czasie.
 • Manager jako superkomunikator!
  (Warsztaty doskonalące kompetencje komunikacyjne.)
 • Negocjacje dla managerów.
  (Negocjacje biznesowe, płacowe, społeczne itp.)
 • Jak dobrze wypaść? - Sztuka autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.
 • Sytuacje trudne w pracy managera – I
  (Stres, konflikty i antagonizmy, trudne decyzje, zmiany, fuzje i przejęcia, zwalnianie pracowników.)
 • Sytuacje trudne w pracy managera – II
  (Mobbing, molestowanie seksualne, wypalenie zawodowe.)
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego.

Przywództwo
 
 •  Od zarządzania do przewodzenia.
  (Wprowadzenie w tematykę przywództwa.)
 • Przywódca w drodze na szczyt!
  (Szkolenie doskonalące kompetencje przywódcze managerów.)
   

Coaching w organizacji
 
 • Coach, czyli kto?
  (Szkolenie wprowadzające w tematykę coachingu.)
 • Manager w roli coacha.
  (Managerem się jest a coachem się bywa.)
 • Coachingowy styl zarządzania.
  (Istota i filozofia stylu, kluczowe kompetencje, korzyści.)
 • Coachingowa kultura organizacyjna w firmie
  (Charakterystyka, korzyści, implementacja.)

 


Szkolenia handlowe
 
 • Techniki profesjonalnej sprzedaży.
  (Kompleksowe szkolenia bazowe.)
 • Warsztaty profesjonalnej sprzedaży
  – wybrane zagadnienia. (Szkolenia doskonalące.)
 • Efektywne negocjacje handlowe.
  (Szkolenie dla sprzedawców oraz osób zajmujących się zakupami.)
 • Merchandising – przestrzeń handlowa, która „sprzedaje”!
 • Telemarketing- sztuka sprzedaży przez telefon.
 • Prospecting – trudna sztuka pozyskiwania nowych klientów.
 • Profesjonalna obsługa klienta w firmie.
  (Szkolenia dopasowane do specyfiki branży i firmy.)
 • Prezentacje handlowe, które „sprzedają”.
 • Sytuacje trudne w pracy z klientem.
  (Stres, skargi, reklamacje, konflikty, zaległości płatnicze.)
 • Jak odzyskać firmowe pieniądze nie tracąc przy tym klienta?
  (Rozmowy windykacyjne.)
 • Mechanizmy wpływu społecznego w pracy z klientem.
  (Sprzedaż, obsługa klienta.)
 
Szkolenia dla wszystkich pracowników
 
 •  Warsztaty „świadomości biznesowej”.
 • Jak skutecznie porozumiewać się we własnej firmie?
  (Warsztaty komunikacji organizacyjnej.)
 • Telefon – moje narzędzie pracy.
 • Spotkania, zebrania, narady, prezentacje.
  (Krótko, konkretnie, efektywnie.)
 • Organizacja pracy własnej oraz zarządzanie sobą w czasie.
 • Trening efektywnej komunikacji interpersonalnej.
 • Trening asertywności.
 • Firmowa „burza mózgów”.
  (Jak ją dobrze przygotować i sprawnie przeprowadzić?)
 • Warsztaty kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego.
  (Szkolenie dla pracowników i managerów.)
 • Jak się nie dać „robić w konia”?
  (Psychomanipulacje w sytuacjach zawodowych i prywatnych.)