Doradztwo i Coaching

Realizowane przez nas projekty doradcze można zwykle zaklasyfikować do jednej z dwóch grup:

 1. pomoc firmie klienta w tzw. „pójściu do przodu”: wykorzystanie szans, rozwój, doskonalenie się;
 2. wsparcie klienta w procesie rozwiązywania jego problemów (trudności, bariery, ograniczenia).

Finalne korzyści wynikające z realizacji projektów doradczych mogą być różne, ale zwykle da się je sprowadzić do jednej z trzech głównych kategorii:

 1. firma coś zyskuje, w wymiarze materialnym lub niematerialnym;
 2. firma redukuje koszty swojego funkcjonowania lub po prostu „ułatwia” sobie funkcjonowanie;
 3. firma uwalnia się od jakiegoś problemu, który spędzał sen z powiek jej właścicielom i/lub załodze.

Jako konsultanci mamy trudniej, bo jesteśmy osobami spoza organizacji, ale mamy też łatwiej, bo „z boku” widać znacznie lepiej. Im dłużej funkcjonujesz w jakichś strukturach, tym mniej widzisz, co tak naprawdę się w nich dzieje. 

Większość klientów współpracuje z nami długofalowo, rekordziści są z nami od samego początku (od 1999 roku) co jakiś czas „podrzucając” nam kolejne zadania. Długofalowa współpraca daje obu stronom niesamowite korzyści. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat organizacji konkretnego klienta zgromadzonej przy wcześniejszych projektach, jesteśmy w stanie rozwiązywać jego problemy szybciej i skuteczniej, czyli o wiele lepiej!
 

OFERTA USŁUG DORADCZYCH I COACHINGU

 

 • Analiza organizacyjno-funkcjonalna sekcji, działu lub całej firmy.
 • Badanie potencjału rozwojowego pracowników sekcji, działu, firmy.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników oraz kadry managerskiej.
 • Przygotowanie i moderowanie firmowych „burz mózgów”.
 • Tworzenie i koordynowanie prac firmowych „zespołów do zadań specjalnych”.
 • Analiza i usprawnianie wewnętrznych procesów komunikacyjnych w firmie.
 • Doradztwo komunikacyjne: komunikacja wewnętrzna, zewnętrzna, w tym również marketingowa.
 • Doradztwo marketingowe dla MMIŚP.
 • Usługi „psychologa biznesu”: wywiady, ankiety, testy.
 • Prowadzenie firmowych procesów rekrutacyjno-selekcyjnych.
 • Asysta selekcyjna - pomoc w wyborze najlepszych kandydatów do pracy.
 • Projektowanie i realizacja projektów outplacement’owych, indywidualnych oraz grupowych.
 • Coaching biznesowy dla kadry zarządzającej, managerów liniowych oraz pracowników.
 • Life coaching (Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty life coachingu dla WSZYSTKICH, kliknij w menu głównym na zakładkę GLC.

Usługi specjalne
 
 • Wystąpienia motywacyjne podczas konferencji, zjazdów oraz spotkań typu „kick-off”.
 • Prelekcje tematyczne podczas uroczystych spotkań działów handlowych (tzw. Sales Meetings).
 • Tematyczne prelekcje eksperckie podczas dorocznych spotkań z kluczowymi klientami firmy.
 • Przygotowanie firmowego zespołu do udziału w imprezach targowych krajowych i zagranicznych.
 • Wyjazdy z klientami na branżowe targi do Niemiec.