Centrum Pracy i Kariery

Nasze CENTRUM PRACY I KARIERY oferuje usługi zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych.
 

OFERTA USŁUG CENTRUM PRACY I KARIERY
 
Dla firm:

 

 • Prowadzenie procesów rekrutacyjno-selekcyjnych w oparciu o autorskie, innowacyjne metody bazujące na tzw. podejściu assessmentowym.
 • Asysta selekcyjna, czyli pomoc w wyborze najlepszych kandydatów do pracy
  (dodatkowe etapy procesu selekcyjnego m.in. testy psychologiczne, zadania typu assessmentowego, próbki pracy itp.).
 • Projektowanie i realizacja procesów typu Assessment / Development Centre.
 • Projektowanie i realizacja projektów outplacement’owych, indywidualnych lub grupowych.

Dla osób prywatnych:

 

 • Szkolenia i doradztwo w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy.
 • Doradztwo aplikacyjne (pakiet usług zwiększających „siłę przebicia” kandydata na rynku pracy).
 • Doradztwo zawodowe (standard, 50+, zmiana zawodu).
 • Analiza potencjału, tworzenie indywidualnej mapy kompetencyjnej oraz planowanie ścieżki kariery.
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Usługa tzw. Osobistego Agenta Kariery.
 • Coaching kariery.

Właściciel firmy „Milton& Dale”, Dariusz Wiśniewski, jest dyplomowanych doradcą zawodowym, coachem kariery oraz certyfikowanym asesorem metodologii Asessment Centre / Development Centre (IBD Business School, Warszawa).

Opiekę merytoryczną nad wszystkimi badaniami psychologicznymi realizowanymi w CENTRUM sprawuje zespół dyplomowanych psychologów doświadczonych w badaniach psychometrycznych; zdecydowana większość testów psychologicznych, jakimi się posługujemy w CENTRUM, pochodzi z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

W ramach swojej działalności nasze CENTRUM współpracuje również z Urzędami Pracy a także z Biurem Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Biurami Karier innych uczelni wyższych na terenie całego kraju.