Centrum Pracy i Kariery

Podobno człowiek, aby być wieść szczęśliwe życie, potrzebuje dwóch rzeczy: kogoś do kochania i jakiegoś zajęcia, czyli pracy. Ze swojej strony dodałbym jeszcze zdrowie, które, dopóki jest, traktuje się jako coś oczywistego.

Od roku 2020 uruchamiamy CENTRUM PRACY I KARIERY, sekcję, która będzie realizowała zadania zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych, które pracują, ale chcą coś zmienić, poszukują pracy lub dopiero będą stawiali swe pierwsze kroki na drodze kariery zawodowej. Chociaż oficjalnie startujemy w tym roku, mamy już za sobą wiele projektów związanych z rynkiem pracy, m.in. procesy selekcyjne dla firm, kursy, szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych zrealizowane na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu a także projekt rekonwersyjny dla kadry oficerskiej Pomorskiego Okręgu Wojskowego (MON).
 

OFERTA USŁUG CENTRUM PRACY I KARIERY
 
Dla firm
 
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjno-selekcyjnych w oparciu o autorskie, innowacyjne metody.
 • Asysta selekcyjna, czyli pomoc w wyborze najlepszych kandydatów do pracy
  (dodatkowe etapy procesu selekcyjnego m.in. testy psychologiczne, zadania typu assessmentowego, próbki pracy itp.).
 • Projektowanie i realizacja projektów outplacement’owych, indywidualnych lub grupowych.

Dla osób prywatnych
 
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy.
 • Doradztwo aplikacyjne.
  (Pakiet usług zwiększających „siłę przebicia” kandydata na rynku pracy.)
 • Doradztwo zawodowe
  (standard, 50+, zmiana zawodu).
 • Doradztwo zawodowe z elementami preorientacji zawodowej.
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Usługa tzw. Osobistego Agenta Kariery.
 • Coaching kariery.


Firma „Milton & Dale” jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – numer wpisu: 23213. Wpis ten upoważnia firmę do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego.

Właściciel firmy „Milton& Dale”, Dariusz Wiśniewski, jest dyplomowanych doradcą zawodowym oraz coachem kariery (Wyższa Szkoła Bankowa,  Toruń), certyfikowanym asesorem metodologii Asessment Centre / Development Centre, czyli tzw.  ośrodka oceny i rozwoju  (IBD Business School, Warszawa) a także czynnym rekruterem pracującym na co dzień dla środowiska biznesowego.

Opiekę merytoryczną nad wszystkimi badaniami psychologicznymi realizowanymi w CENTRUM sprawuje pani mgr Daria Graczyk – dyplomowany psycholog, specjalistka w zakresie doradztwa zawodowego i organizacji (Uniwersytet Łódzki); 90% testów psychologicznych, jakimi się posługujemy w CENTRUM, pochodzi z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (Umowa).

W ramach swojej działalności nasze CENTRUM współpracuje również z Urzędami Pracy (powiatowe, wojewódzkie, w tym również EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia)  a także z Biurem Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Biurami Karier innych uczelni wyższych na terenie całego kraju.