Milton & Dale Milton & Dale

Oferta szkoleń firmy MILTON & DALE

Każdy klient firmy MILTON & DALE może liczyć na sprawną i miłą obsługę oraz zindywidualizowane podejście uwzględniające jego oczekiwania, potrzeby i możliwości. Jako firma opracowujemy własne, autorskie programy szkoleniowe dopasowane do potrzeb oraz specyfiki konkretnego klienta. Gwarantujemy profesjonalne i jednocześnie nowatorskie podejście do tematu, wysoki poziom interaktywności zajęć a także przyjazną i miłą atmosferę podczas realizacji sesji szkoleniowych.

Firma „MILTON & DALE” specjalizuje się w następujących obszarach tematycznych:

  • Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta (m.in. techniki sprzedaży, negocjacje handlowe, telemarketing i prospecting, merchandising, wpływ społeczny w procesie sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, sytuacje trudne w pracy z klientem, rozmowy windykacyjne, organizacja i funkcjonowanie służb sprzedaży, tzw. Field Sales Force /Przedstawiciele Handlowi/ oraz Customer Service /Biuro Obsługi Klienta/, przygotowanie firmowego zespołu do udziału w krajowych i zagranicznych targach, wystawach i spotkaniach branżowych itp.)
  • Zarządzanie, przywództwo oraz rozwój kompetencji managerskich (m.in. podstawy zarządzania zespołami pracowników, doskonalące warsztaty managerskie – rozwijanie kluczowych kompetencji, od managera do lidera (przywództwo), manager coachem, coachingowy styl kierowania, coaching w organizacji, motywowanie pracowników, sytuacje trudne w pracy managera, organizacja pracy własnej oraz zarządzanie sobą w czasie z elementami zarządzania projektami, świadomość biznesowa załogi, empowerment pracowniczy itp.)
  • Organizacja i funkcjonowanie firm (m.in. misja firmy, organizacja, struktury, procesy, procedury, ludzie, podział zadań, efektywne grupy zadaniowe, płace oraz systemy motywacyjne, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, klienci zewnętrzni i wewnętrzni, świadomość biznesowa załogi, konflikty interpersonalne i antagonizmy międzygrupowe itp.)
  • Marketing w praktyce (wybrane zagadnienia)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (wybrane zagadnienia)
  • Rynek pracy i jego otoczenie (m.in. rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, outplacement indywidualny i grupowy, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, warsztaty aplikacyjne, doradztwo zawodowe, ABC przedsiębiorczości itp.)
  • Rozwój kompetencji osobistych (kreatywność, warsztaty interpersonalne, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne, anty-stres itp.)

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować również programy szkoleniowe dotyczące innych zagadnień merytorycznych lub, jeśli wykracza to poza nasze możliwości kompetencyjne, wskazać inną firmę szkoleniową, która realizuje projekty danego typu. Realizujemy również specjalne projekty edukacyjne, np. szkolenia produktowe dla służb sprzedaży klienta, spotkania oraz instruktaże dla klientów lub kontrahentów firmy, a także krótkie prelekcje tematyczne wygłaszane podczas spotkań biznesowych, targów czy konferencji.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.