Milton & Dale Milton & Dale

Coaching w ofercie firmy MILTON & DALE

Jedną z wybitnych postaci, która propagowała „coachingowe” podejście do myślenia i rozwoju już w czasach starożytnych był grecki filozof Sokrates żyjący na przełomie V i IV wieku p.n.e.

Początki współczesnego coachingu wiąże się z rokiem 1974, kiedy to Tim Gallway opublikował swoją książkę pod tytułem „The Inner Game of Tennis”, która pozornie traktowała o sporcie, w rzeczywistości jednak była tekstem znacznie głębszym, który, w dużym stopniu, przyczynił się do powstania nowej profesji – coachingu. Obecnie istnieje na świecie wiele „szkół coachingu” oraz bardzo wiele jego typów czy rodzajów. Główna idea procesu pozostaje jednak niezmienna.

Pomimo faktu, iż coaching staje się popularny a nawet modny również i w naszym kraju, istnieje bardzo duże zamieszanie wokół tego, czym coaching tak naprawdę jest a czym nie jest. Dlatego też, zanim zaprosimy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, uznaliśmy za stosowne przytoczenie fragmentów szerokiej definicji coachingu, która została sformułowana podczas prac Komisji Coachingu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych:

Coaching to interaktywny proces, który wspomaga Klienta (pojedynczą osobę, firmę lub organizację) w przyspieszeniu tempa jej rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się to w oparciu o partnerską relację oraz proces, o którym decyduje Klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji Klienta oraz na tym, co zamierza on zrobić, aby osiągnąć pożądany cel (myślenie do przodu). Dla Klienta rezultatami coachingu mogą być np.: bardziej konkretne cele, optymalizacja własnych działań, konkretne decyzje a także pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności oraz otaczających zasobów.”

Coaching w ofercie firmy MILTON & DALE

  • Executive coaching – ten rodzaj coachingu został stworzony z myślą o właścicielach oraz kadrze zarządzającej firm; w ramach sesji coachingowych poruszane są nie tylko ważne tematy biznesowe, ale niekiedy również sprawy poza nie wykraczające, np. związane z równowagą pomiędzy życiem zawodowym a sferą prywatną (tzw. work-life balance).
  • Corporate coaching - to typowy coaching biznesowy, którym mogą zostać objęci zarówno managerowie liniowi (kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla), jak i zwykli pracownicy firmy; tematy sesji coachingowych dotyczą najczęściej spraw stricte zawodowych a główne cele coachingu ustalane są przez firmę; w tym przypadku mamy więc 3 strony relacji coachingowej: (1) firma / zarząd / inna osoba zlecająca coaching + (2) coachowana osoba (manager, pracownik) + (3) coach (wewnętrzny lub zewnętrzny)
  • Life coaching – coaching dla osób indywidualnych dotyczący różnych aspektów ich życia takich jak np.: zdrowie, edukacja, kariera, finanse, związki, relacje rodzinne, poczucie sensu własnego istnienia oraz poziom ogólnego zadowolenia z życia itp.

Przeciętna sesja coachingowa trwa od 45 do 90 minut. Sesje, w zależności od życzenia klienta, jego lokalizacji oraz innych kwestii „technicznych”, mogą być realizowane jako seria bezpośrednich spotkań klienta z coachem lub w formie rozmów telefonicznych czy też kontaktów poprzez komunikator internetowy, np. „Skype”.

Wszystkie sesje realizowane przez coachów firmy MILTON & DALE świadczone są w oparciu o standardy etyczne określone przez międzynarodowe organizacje takie jak: European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Coach Federation (ICF) – największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.